Inget prövningstillstånd avseende överklagad dom - Arkiv- och förvaringslösningar

Publicerad 2014-12-16

Den 5 december 2014 meddelade förvaltningsrätten sin dom i upphandlingarna Klädförvaring och småfacksskåp 96-22-2014 samt Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö 96-23-2014 som utgör en del av ramavtalsområdet Arkiv- och förvaringslösningar. Domen innebar att ansökan om överprövning avslogs.

Denna dom har nu överklagats till kammarrätten. Kammarrätten har den 15 december kommit fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Nu avvaktar Statens inköpscentral ytterligare en avtalsspärr på 10 dagar.