Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster – Dom i förvaltningsrätten till Statens inköpscentrals fördel

Publicerad 2014-08-18

Förvaltningsrätten har den 15 augusti 2014 meddelat dom i upphandlingen av kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster, dnr 96-82-2013. Domen innebär att ansökan om överprövning av upphandlingen från juli 2014 har avslagits.

Domen kan komma att bli överklagad till kammarrätten.