Upphandling Ljuskällor är stoppad efter överprövning

Publicerad 2014-12-18

Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning, vilket överklagades till kammarrätten. Kammarrätten har meddelat ett interimistiskt beslut vilket innebär att upphandlingen är stoppad.

Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se