Miljökvalitetsmål! En mobilitetsportal för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen

Publicerad 2014-11-06

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har genomfört en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att genom ett interaktivt E-system medverka till och stödja en förändring mot mer miljövänliga och samtidigt resurseffektiva former för myndigheters verksamhetsmöten än vad som idag praktiseras.

Förstudien visar hur tekniken i form av en sk portal ger stöd för beslut att skifta från traditionella sätt att mötas och istället välja transformativa miljövänliga lösningar.

Portalen är tänkt att tillhandahålla information om mötesformers olika miljöpåverkan och därmed ge myndigheter underlag för att kunna fatta beslut för att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga strategiska miljömål.

För att läsa rapporten klicka här

För kontakt: Jeanette Hemmingsson, Tel: 08-700 07 28 eller epost.