Ny annonsering av Brevförmedlingstjänster

Publicerad 2014-09-23

Statens inköpscentral har tyvärr tvingats att avbryta pågående annonserad upphandling av Brevförmedlingstjänster med dnr 96-46-2014. Det har framkommit att underlaget har vissa brister i förfrågningsunderlagets utformning vilket resulterar i att upphandlingens syfte att tillgodose myndigheters behov av brevförmedlingstjänster inte uppnås och att konkurrensen inte kan tillvaratas.

Då behov av denna tjänst fortfarande föreligger kommer Statens inköpscentral så snart som möjligt att annonsera ny upphandling.