Dom i förvaltningsrätten till Statens inköpscentrals fördel

Publicerad 2014-10-16

Förvaltningsrätten har den 16 oktober 2014 meddelat dom i upphandlingen av Prenumerationstjänster. Domen innebär att ansökan om överprövning av upphandlingen har avslagits.