Tilldelningsbeslut Elektronikutrustning och elektronikkomponenter

Publicerad 2014-01-07

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Elektronikutrustning och elektronikkomponenter 2013.


Nu avvaktas tio dagars avtalsspärr. Tidigaste dag för avtalstecknande är den 18 januari 2014.