Tilldelningsbeslut Hygien- och städprodukter

Publicerad 2014-01-13

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Hygien- och städprodukter 2012. Nu avvaktas tio dagars avtalsspärr.


Tidigaste dag för avtalstecknande är den 24 januari 2014.