Tilldelningsbeslut Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster

Publicerad 2014-10-08

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling av Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster, dnr. 96-82-2013. Nu avvaktas avtalsspärr.

Avtalsspärren löper ut den 17 oktober 2014.