Tilldelningsbeslut Medieförmedlingstjänster

Publicerad 2014-01-16

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Medieförmedlingstjänster. Nu avvaktas avtalsspärr.


Tidigaste dag för avtalstecknande är den 28 januari 2014.