Tilldelningsbeslut Säkra förvaringslösningar

Publicerad 2014-12-01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling av Säkra förvaringslösningar, dnr. 96-41-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Avtalsspärren löper ut den 8 december 2014.