Tilldelningsbeslut Vattenautomater med tillhörande tjänster

Publicerad 2014-08-21

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Vattenautomater med tillhörande tjänster, dnr. 96-44-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.


Tidigaste dag för avtalstecknande är den 2 september 2014.