Tilldelningsbeslut i Upphandlingen av Konferenstjänster Arlanda 2014

Publicerad 2014-04-24

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade 2014-04-10 tilldelningsbeslut avseende Ramavtalsområdet, Konferenstjänster Arlanda 2014.
Statens inköpscentral avvaktar avtalsspärr, tidigast avtalstecknande kan ske den 23 april.

Upphandlingen Konferenstjänster Arlanda 2014, dnr 96-6-2014, annonserades 2014-01-23. En ansökan om överprövning av denna upphandling lämnades in till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten meddelade dom den 7 april 2014 och avslår överprövningen vilket innebär att Statens inköpscentral kunde meddela beslut om tilldelning.

Orsaken till att Statens inköpscentral bröt ut konferenstjänster Arlanda var att vi uppmärksammade en brist avseende geografiskt anbudsområde Sigtuna – Arlanda i upphandling avseende Ramavtalsområdet, Konferenstjänster 2013. dnr 96-64-2014.

Statens inköpscentral beslutade därför att annonsera en ny upphandling för området Arlanda.