Tilldelningsbeslut i upphandlingarna Arkiv- och förvaringslösningar

Publicerad 2014-09-17

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende följande upphandlingar:

  • Förvaringslösningar för arkiv och museiförråd, dnr. 96-19-2014
  • Biblioteksinredning, dnr. 96-20-2014
  • Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter, dnr. 96-21-2014
  • Klädförvaring och småfacksskåp, dnr. 96-22-2014
  • Skåp för hängmappar och ritningar, dnr. 96-80-2013
  • Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö, dnr. 96-23-2014

Nu avvaktas avtalsspärr. Tidigaste dag för avtalstecknande är den 30 september 2014.