Tilldelningsbeslut i upphandlingen Bevakningstjänster 2013 Multiregionalt

Publicerad 2014-09-24

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Bevakningstjänster 2013 Multiregionalt , dnr. 96-53-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Tidigaste dag för avtalstecknande är den 7 oktober 2014.