Tilldelningsbeslut i upphandlingen Bevakningstjänster 2013 Regionalt

Publicerad 2014-10-06

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Bevakningstjänster 2013 Regionalt , dnr. 96-8-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Avtalsspärren löper ut den 10 oktober 2014.