Tilldelningsbeslut i upphandlingen Glasögon 2013

Publicerad 2014-09-11

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Glasögon 2013, dnr. 96-25-2014. Nu avvaktas avtalsspärr.

Tidigaste dag för avtalstecknande är den 23 september 2014.