Upphandling Brevförmedling avbruten

Publicerad 2014-09-22

Med anledning av att upphandlingen Brevförmedlingstjänster avbrutits, finns möjligheten att på befintligt ramavtal av Brevförmedlingstjänster, som upphör 2015-03-31, förlänga avropande myndigheters leveransavtal med ett år.