Upphandling Hygien- och städprodukter är överprövad

Publicerad 2014-01-23

Tilldelningsbeslut i upphandlingen av Hygien- och städprodukter, dnr 96-57-2012, är överprövad till Förvaltningsrätten.

Upphandlingen är för tillfället stoppad och skriftväxling är påbörjad i målet.