Upphandling Medieförmedlingstjänster är överprövad

Publicerad 2014-01-28

Tilldelningsbeslut i upphandlingen av Medieförmedlingstjänster, dnr 96-79-2012, är överprövad till Förvaltningsrätten.

Upphandlingen är för tillfället stoppad.