Upphandlingen Säkra förvaringslösningar är överprövad till Förvaltningsrätten för delområde A - Stöldskyddsklassad förvaring

Publicerad 2014-12-10

Tilldelningsbeslutet i upphandlingen av Säkra förvaringslösningar, dnr 96-41-2014 är överprövat till Förvaltningsrätten för delområde A - Stöldskyddsklassad förvaring.