Angående felaktiga utsläppsvärden på vissa Volkswagenmodeller

Publicerad 2015-10-13

Volkswagen Group Sverige är en av flera leverantörer som Statens inköpscentral har tecknat ramavtal med för tjänstefordon och förmånsbilar. För närvarande inväntar vi besked från den svenska generalagenten om vilken åtgärd som Volkswagens huvudkontor kommer att vidta för att säkerställa att de fordon som sålts på den svenska marknaden uppfyller gällande normer. Ett brev med information kommer att skickas till de myndigheter som avropat de aktuella fordonsmodellerna. Statens inköpscentral har en fortlöpande kontakt med Volkswagen Group Sverige och kommer att följa upp att de berörda fordonen åtgärdas.

Det ska noteras att det endast är vissa dieselmodeller med utsläppsnormen Euro 5 som berörs. Alla personbilsmodeller som säljs på ramavtalet idag är av normen Euro 6. Undantaget är lätta lastbilar där både Euro 5 och Euro 6 kan säljas och levereras tom hösten 2016. För VW Caddy (lätt lastbil) med Euro 5 -motorer har Volkswagen i Sverige infört en tillfällig leveranspaus i syfte att säkerställa att de nödvändiga åtgärderna görs innan leverans till slutkund. Dock finns både Caddy, Transporter och Crafter med Euro 6-motorer.