En sökhjälp

Publicerad 2015-12-01

En sökhjälp för att lättare hitta möbelkategorier, varumärken m.m. har nu skapats för de delområden som ingår i ramavtalsområde Möbler och inredning. Du hittar den under ”Gemensamma dokument” inom varje delområde.
Sökhjälpen kommer att uppdateras efter hand för att ytterligare underlätta för avropare att hitta de möbler som man har behov att anskaffa.