Förlängning av ramavtal för Översättningstjänster

Publicerad 2015-06-15

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Översättningstjänster. Ramavtalen gäller t.o.m. 2016-06-30. Observera att detta är den sista förlängningen av ramavtalen.