Förlängning av ramavtal för Tolkförmedlingstjänster

Publicerad 2015-10-21

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Tolkförmedlingstjänster med 12 månader från och med den 1 november 2015. Ramavtalen gäller till och med den 31 oktober 2016.

Läs mer på ramavtalssidan och kontakta ramavtalsförvaltaren vid frågor: klas.ericsson@kammarkollegiet.se