Förlängning av ramavtalen för Flyttjänster

Publicerad 2015-11-02

Statens inköpscentral förlänger samtliga ramavtal för Flyttjänster. Ramavtalen gäller t.o.m 2017-04-30.