Förlängning av ramavtalen för Klient - Datorer, Surfplattor/Läsplattor, Bildskärmar, Tunna klienter och tillbehör, region 1-6

Publicerad 2015-05-13

Statens inköpscental förlänger ramavtalen för Klient - Datorer, Surtplattor/Läsplattor, Bildskärmar, Tunna klienter och tillbehör, region 1-6. Förlängningen gäller t.o.m. 2016-06-30.