Förlängning av ramavtalen för Möbler - Helhet

Publicerad 2015-03-17

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Möbler - Helhet. Ramavtalen gäller t.o.m 2015-12-14. Detta är den sista förlängningen av ramavtalen.