Förlängning av ramavtalen för Rakelprodukter

Publicerad 2015-04-10

Ramavtalen för Rakelprodukter kommer att förlängas t.o.m. 2017-05-31. Ändring av avtalstiden ovan kommer att ske när förlängningsavtalen är undertecknade.