Förlängning av ramavtalen inom Kort för identifiering och behörighetskontroll

Publicerad 2015-12-18

Ramavtalen inom området Kort för identifiering och behörighetskontroll har förlängts. Ny giltighetstid är till 2018-01-31. Ytterligare förlängningar av ramavtalen är möjliga till 2021-01-31.