Förlängning av ramavtalen Kommunikation som tjänst

Publicerad 2015-12-18

Ramavtalen inom området Kommunikation som tjänst har förlängts. Ny giltighetstid är till 2016-12-31. Ytterligare förlängningar av ramavtalen är möjliga till 2018-12-31.