Förlängning av ramavtalen för Litteratur

Publicerad 2015-10-20

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Litteratur med 1 år. Ramavtalen gäller t.o.m. 2017-02-28.