Påminnelse om rangordningen mellan ramavtalsleverantörerna inom Ljuskällor

Publicerad 2015-11-09

Ramavtalsleverantörerna är rangordnade enligt följande:

Nr 1 - Rexel Sverige AB
Nr 2 - Aura Light AB
Nr 3 - ELFA AB

Se vidare under ”Ljuskällor”.

Under 2016 kommer en prisjustering att ske vilket kan innebära förändrad rangordning. Eventuell ny rangordning kommer att meddelas under ”Nyheter” under maj/juni 2016.