Miljöhandboken ger stöd vid upphandling av ramavtal

Publicerad 2015-04-15

Nu är vår nya miljöhandbok för upphandlare klar. Miljöhandboken är i första hand avsedd att användas som stöd för att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av ramavtal. Den innehåller bland annat information om miljöpåverkan ur ett livscykelsperspektiv, lagstiftning, direktiv, förordningar och miljömärkning, samt kravställning, verifikation och uppföljning.

Du är välkommen att ladda ner Miljöhandboken här om du vill veta mer om hur vi arbetar med hållbarhetskrav i våra ramavtalsupphandlingar.