Ny vägledning för avrop av underskriftstjänst för svensk e-legitimation från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010

Publicerad 2015-03-16

Nu finns en vägledning för dig som ska avropa underskriftstjänster för svensk e-legitimation från ramavtalsområdet E-förvaltningsstödjande tjänster. Ramavtalen upphör att gälla den 9 november 2015 så det är hög tid att planera för avrop.

Under 2016 kommer de flesta leveransavtal och kontrakt baserade på eID 2008 att löpa ut. Tjänster som har behov av underskrifter behöver därför anpassas till den nya infrastruktur som etablerats av E-legitimationsnämnden. De nya underskriftstjänsterna som nu kan avropas från E-fövaltningsstödjande tjänster är en del av denna nya infrastruktur. 

Ladda ner vägledningen här