Personuppgiftshantering och Safe Harbour

Publicerad 2015-11-17

Nu finns Information till avropande myndigheter avseende personuppgiftshantering och "Safe Harbour" för Volymavtalen för programvaror 2005 med IBM och Microsoft. Dessa ligger under "Dokument" för  IBM respektive Microsoft.