Personuppgiftshantering och Safe Harbour

Publicerad 2015-11-23

Nu finns information till avropande myndigheter avseende personuppgiftshantering och "Safe Harbour" för Volymavtalen för programvaror 2005 med IBM och Microsoft. Dessa ligger under "Dokument" för  IBM respektive Microsoft. Läs mer om Safe Harbour här