Ramavtalen upphör att gälla 2015-12-14

Publicerad 2015-12-02

Ramavtalen inom Möbler - Helhet upphör att gälla 2015-12-14. Eventuella kontrakt ska ha tecknats innan ramavtalen löper ut.
Ramavtalsområdet Möbler - Helhet kommer inte att ersättas av nya ramavtal. Hänvisning sker till övriga ramavtal inom möbelområdet.