Högskolan i Skövde bidrar till Kammarkollegiets riktlinjer för öppna standarder vid upphandling av IT-system

Publicerad 2015-06-01

Forskare vid Högskolan i Skövde har på uppdrag av Kammarkollegiet analyserat vilka standarder som uppfyller kraven för en öppen standard och därmed kan rekommenderas till svenska myndigheter vid upphandling av programvaror och tjänster.

I vägledningen Öppna standarder Programvaror och tjänster 2014 presenteras listan på öppna standarder som anses uppfylla definitionen i EU:s interoperabilitetsramverk EIF 1.0. Listan kommer successivt att kompletteras under 2015.

Läs mer om forskningen om öppna standarder vid Högskolan i Skövde.

Läs pressmeddelandet från Högskolan i Skövde.