Svensk BevakningsTjänst blir Nokas Security

Publicerad 2015-04-08

Svensk BevakningsTjänst AB, 556256-8138, har den 10 december 2014 bytt namn till Nokas Security AB.