Tillägg och ändring i produktlistor

Publicerad 2015-11-16

Produktlistor inom Möbler och inredning är nu publicerade. Ramavtalsleverantörerna har nu möjlighet till tillägg och ändring i listorna tidigast under kvartal 1 2016.