Uppdaterat Volymavtal för programvaror 2015 med Microsoft

Publicerad 2015-06-24

Kammarkollegiet har uppdaterat nuvarande Volymavtal för programvaror 2005 med Microsoft via Ändringsavtal nr 5.

Uppdateringen avser bl a aktuell version av Villkor för Online tjänster,samt tillagt utbudet av molntjänster (Online tjänster) som tidigare varit undantagna i Volymavtalet. De uppdaterade avtalsvillkoren innehåller bl a en rabatt om 2 % vid anskaffning av Onlinetjänster.

Myndigheterna rekommenderas att läsa Ändringsavtal nr 5 och då särskilt villkor för behandling av personuppgifter vid anskaffning av molntjänster (Online tjänster).