Uppdaterat Volymavtal för programvaror med IBM

Publicerad 2015-04-01

Kammarkollegiet har uppdaterat nuvarande Volymavtal för programvaror 2005 med IBM via Tilläggsavtal nr 7.
Uppdateringen avser ny version av International Passport Advantage Agreement (PA) samt tillagt utbudet av molntjänster (IBM SaaS) med tillhörande avtalsvillkor som tidigare varit undantagna i Volymavtalet.

Myndigheterna rekommenderas att läsa Tilläggsavtal nr 7 och då särskilt villkor för behandling av personuppgifter vid anskaffning av molntjänster (IBM SaaS).