Uppföljning av avtal med Volkswagen

Publicerad 2015-10-06

Statens inköpscentral har inlett en uppföljning med anledning av uppgifterna att Volkswagen Group har manipulerat avgassystemen på sina bilar. Zofia Sola, enhetschef för ramavtalsförvaltningen på Statens inköpscentral, berättar i en intervju på Upphandling 24 att ramavtalspartnern fått i uppgift att redogöra för vad som hänt och vilka bilmodeller som är drabbade. Om det skett ett brott mot det statliga ramavtalet kan det bli aktuellt med sanktioner. Inget beslut har fattats om att stoppa avrop från Volkswagen Group.