Viktig information till leverantörer angående fakturor

Publicerad 2015-09-16

Vi vill uppmärksamma våra ramavtalsleverantörer om att samtliga fakturor som Statens inköpscentral skulle ha skickat ut under perioden 25 augusti – 15 september 2015, inte har levererats på grund av ett tekniskt problem. Först idag, den 16 september, har fakturorna skickats ut till alla ramavtalsleverantörer. Detta medför att förfallodatumet på fakturan beräknas från dagens datum och 30 dagar framåt. Vi kommer inte att påföra någon ränta för ramavtalsleverantörer som betalar senast den 20 oktober.