Enkäter - Förstudie Klienter och Mobiltelefoner

Publicerad 2015-01-28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet genomför en förstudie inom ramavtalsområdena klienter (datorer, bildskärmar, läsplattor, tunna klienter m.m.) och mobiltelefoner. Förstudien omfattar därmed de nuvarande ramavtalen Klient 1-6 och Mobiltelefoner 2012.

 

Som ett led i förstudiearbetet finns nu två olika enkäter framtagna. Dels en enkät riktad till de som avropar på de befintliga ramavtalen Klient 1-6 och Mobiltelefoner 2012, eller som eventuellt kan komma att avropa på framtida ramavtal inom samma områden. Dels är det en enkät som riktar sig till leverantörer.

 

Vi hoppas att så många som möjligt kan besvara dessa enkäter då det är värdefull information och underlag för oss till det kommande arbetet.

 

Båda enkäterna går att besvara till och med den 20 februari 2015.

För att komma till förstudiesidan, klicka här.

 

Information till myndigheter, landsting och kommuner m.fl.

En inbjudan med en länk till enkäten har skickats ut via e-post till samtliga myndigheter, landsting och kommuner m.fl.

Samma enkät finns även tillgänglig att besvara via denna länk: https://response.questback.com/kammarkollegiet/qrcxs4ukwz/

Information leverantörer

Den enkät som är riktad till leverantörer finns tillgänglig att besvara via denna länk: https://response.questback.com/kammarkollegiet/x7qfrzl8el/

 

Tack på förhand!