Fullmaktsinbjudan och enkätutskick

Publicerad 2015-02-03

Statens inköpscentral har bjudit in kommuner och landsting till två upphandlingar. Fullmaktsinbjudan till IT-utbildning och Användarnära IT-produkter pågår.

Fullmaktsinbjudan till Användarnära IT-produkter avser ett rangordnat ramavtal med fastställda villkor och produkter. Produkter är bärbara datorer, stationära datorer, bildskärmar och smartphones med tillbehör.

Samtidigt pågår förstudien Klienter och mobiltelefoner. I förra veckan skickades enkätfrågor ut till myndigheter, landsting, kommuner och leverantörer.

Med anledning av dessa aktiviteter har en viss förväxling skett. Vi vill därför förtydliga att det i första fallet rör två upphandlingar och i det andra fallet gäller det ett underlag till en förstudie.

 

För att komma till förstudien Klienter och mobiltelefoner, klicka här.

För att komma till upphandlingen IT-utbildning, klicka här.

För att komma till upphandlingen Användarnära IT-produkter, klicka här.