Överprövning av upphandling Programvaror och tjänster 2014 - Grundläggande IT

Publicerad 2015-01-28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 14 januari 2015 tilldelningsbeslut i upphandlingen Programvaror och tjänster 2014 - Grundläggande IT. Utgången av 10 dagars avtalsspärr har nu passerat.


Då en ansökning om överprövning av denna upphandling inkommit till förvaltningsrätten kan ramavtal i dagsläget inte tecknas.

För att komma till upphandlingssidan, klicka här.

Kontaktperson: Ylva Lovén Anderson