Överprövningarna IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013

Publicerad 2015-01-14

Avseende de i november fattade tilldelningsbesluten i upphandlingsprojekt IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 för upphandlingarna Region Sydöstra samt Norra regionen och Uppsala-Örebro inkom ansökningar om överprövningar. Statens inköpscentral väntar fortfarande på ett avgörande från förvaltningsrätten.

På grund av pågående överprövningsprocess kommer Statens inköpscentral att avvakta ytterligare med att fatta tilldelningsbeslut för resterande två regioner, Region Södra och Region Stockholm och Gotland.

När ny information finns kommer den att läggas ut här på avropa.se.

 

Kontaktperson: Anna Berg