Tilldelningsbeslut & Överprövning Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling

Publicerad 2015-01-27

Tilldelningsbeslut fattades den 13 januari 2015  i upphandling Managementtjänster 2014 - Verksamhets- och organisationsutveckling. Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal:

  • Capgemini Sverige AB
  • Ekan Aktiebolag
  • IBM Svenska Aktiebolag
  • Karlöf Consulting AB
  • PA Consulting Group Aktiebolag
  • Preera AB
  • Syntell AB
  • Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Avtalsspärren löpte ut den 23 januari 2015.

Selekteringsbeslut och tilldelningsbeslut i upphandlingen har överprövats. I avvaktan på dom får avtal inte tecknas.

Tilldelnings-, selekteringsbeslut, utvärdering, ansökningar och anbud kan begäras ut från Kammarkollegiets huvudregistrator via e-post . Precisera vilket underlag som önskas.

För att komma till upphandlingssidan, klicka här.

Kontaktperson: Irene Andersson